!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Kan AI bidra till ökad forskningskvalitet?

15 nov

Detta är seminarium nr 2 i serien

Högskolan och AI – en seminarieserie i samverkan

som kommer att genomföras under det kommande året.

Om seminariet

Det digitala seminariet arrangeras av SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor i samverkan med Universitets- och högskolerådet (UHR). Seminariet genomförs på svenska.

Program

Under seminariet kommer frågan om hur AI kan användas i forskningsprocessen att diskuteras ur olika aspekter, med fokus på hur användning av AI kan bidra till forskningens kvalitet. I seminariet medverkar forskare samt företrädare för forskningsfinansiärer.

Medverkande (kommer att uppdateras):

  • Sonja Bjelobaba, Uppsala universitet
  • Andreas Hellander, Uppsala universitet
  • Peter Parnes, Luleå tekniska universitet
  • Maria Tuveson & Lucas Pettersson, Vetenskapsrådet
  • Sofie Wennström, Stockholm University Press

Seminariet modereras av Clas Hättestrand, prorektor vid Stockholms universitet och ordförande för SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor.

Tid och plats

Seminariet äger rum digitalt den 15 november 2023 kl 13.00-14.30.

Målgrupp

Målgruppen är forskare, ledningsfunktioner och verksamhetsstödet till forskare.

Anmälan är stängd

Sista anmälningsdag är 13 november. Föranmälan krävs. Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn gäller. Konferenslänk sänds ut till de anmälda någon dag före seminariet.

Observera att seminariet inte kommer att spelas in.