Höstkonferens inom ekonomi och planering

15 nov 16 nov

Expertgruppen för ekonomifrågor inbjuder till höstkonferens för chefer inom ekonomi och planering.

Datum: 15-16 november 2023

Tid: Lunch till lunch

Plats: Ej bestämt

På programmet finns, som vanligt, besök från olika myndigheter liksom aktuell information i olika ekonomifrågor och ekonomisstyrning.

Konferensprogrammet har tagits fram av Expertgruppen för ekonomifrågor: Louise Pålsson, Örebro universitet (ordförande), Per Ragnarsson, Umeå universitet, Filip Bengtsson, Lunds universitet, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Malmö universitet, Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet, Hanna Mörtberg, Uppsala universitet, Petter Schönborg, Högskolan i Halmstad, Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola, och Lars Alberius, SUHF:s kansli

Anmälan

Anmälan öppnar i september.

Hitta till konferensen

Plats för konferensen är inte klart.

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli