!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Högskolesektorns styrning och ledning 2019

26 sep

För fjärde gången genomför SUHF en utbildningsdag för personer anställda inom högskolesektorn.

Syfte

Utbildningen ska leda till fördjupad förståelse för hur det nationella systemet för ledning och styrning av högskolan är uppbyggt och fungerar, olika aktörernas uppdrag och ansvar samt samarbetsorgan inom sektorn. Vidare kommer aktuella frågor nationellt och internationellt att lyftas.

Målgrupp

Den primära målgruppen är personer med administrativa ledningsuppdrag och med kortare erfarenhet av uppdraget. Det kan handla om studierektorer, prefekter, nämndordförande och administrativa chefer. En sekundär målgrupp är kvalificerade handläggare i ledningsstöd.

Antal deltagare är begränsat till 120 enligt principen först-till-kvarn…

Tid och plats

Datum: Torsdagen den 26 september 2019
Tid: kl. 09:30 till 16:45 (registrering och kaffe från kl 09:00)
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Anmälan

Anmälan är stängd

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 200 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 500 kr, inkl 300 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 6 september 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften.

Vid frågor kontakta

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

Vid frågor om programmet kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli.