!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Hantering av studieplatser, del 2

24 nov

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor (fd HfR) kommer under hösten att erbjuda en serie av seminarier inom ekonomiområdet. Det har tidigare funnits en lång tradition av konferenser som i år har brutits pga pandemin. För att upprätthålla kunskap i aktuella frågor arrangeras därför i stället webbseminarier.

Seminarierna kommer att pågå max en timma och är kostnadsfria. Anmälan ska dock göras i förväg. Varje seminarium kommer att modereras och det finns möjlighet att ställa frågor via chattfunktion.

Universitets- och högskolesektorn har fått utökade uppdrag redan under innevarande år med nya utbildningsplatser inom olika områden. Medel för dessa platser ges inte inom ramen för takbeloppen utan kommer som bidragsintäkter. Hanteringen av de nya platserna i förhållande till övriga volymer behöver därför lösas på ett nytt sätt. Planeringschefsnätverket vid universiteten diskuterar olika tolkningar och lösningar.

Detta är seminarium 2 om hanteringen av studieplatser. Vid seminariet fokuserar vi på konkreta tips på olika sätt att avräkna medlen, beroende på de olika förutsättningar som finns vid lärosätena.

Målgrupp är planerings- och ekonomichefer samt lokala kontaktpersoner för Ladok vid SUHF:s medlemslärosäten.

Seminariet Hantering av nya utbildningsplatser, del 2 genomförs tisdagen den 24 november kl. 09:00-10:00.

Anmälan är stängd.

Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Välkomna!