!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Frukostmöte om samverkan med Migrationsverket

4 apr

SUHF har inrättat en ny samverkansgrupp med Migrationsverket. Syftet är utvecklad dialog och samarbete kring frågor där vi har överlappande processer. Den 4 april genomför vi ett frukostmöte (online) med information om det arbete som kommer att göras tillsammans med Migrationsverket framöver.

Tid: 4 april kl. 08:15 - 09:15
Plats: online via Zoom
Målgrupp: Lärosätets ledning och chefer för centralt verksamhetsstöd för rekrytering och antagning av forskare, doktorander och studenter som behöver uppehållstillstånd för att komma till Sverige.

Frukostmötet arrangeras av samverkansgruppen SUHF - Migrationsverket

Anmälan

Vi välkomnar dig att anmäla dig till frukostmötet via formuläret, max 3 deltagare/lärosäte. Senast 30/3 behöver vi din anmälan. Anmälan är nu stängd. Vi skickar ut konferenslänken någon dag innan mötet.

Välkommen!