!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Från forsknings-proposition till ekonomisk styrning

28 maj

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor (fd HfR) erbjuder en serie seminarier inom ekonomiområdet. Det har tidigare funnits en lång tradition av konferenser som i år har brutits på grund av pandemin. För att upprätthålla kunskap i aktuella frågor arrangeras därför i stället webbinarier. Webbinarierna pågår max en timma och är kostnadsfria. Anmälan ska göras i förväg. Varje webbinarium modereras och det finns möjlighet att ställa frågor via chatt.

Vad betyder regeringens forsknings- och innovationsproposition för lärosätena och hur ska vi bidra för att nå upp till regeringens målsättningar? Hur ska man utforma en resursfördelningsmodell som tar höjd för och stimulerar till målsättningarna? Vilka likheter och olikheter finns i förmågan att genomföra regeringens intentioner på ett stort och ett mindre lärosäte? Träffa Tim Ekberg, planeringschef på Lunds universitet, och Magnus Bergenholtz, controller vid Högskolan i Borås, för att höra deras tankar och reflektioner om hur man på deras lärosäten arbetar med att ta emot propositionens innehåll.

Målgrupp är personal inom ekonomi och planering vid SUHF:s medlemslärosäten.

Seminariet "Från forskningsproposition till ekonomisk styrning" genomförs fredagen den 28 maj 2021 kl. 10-11.

Anmälan är stängd. Konferenslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före seminariet.

Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Välkommen!