!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19

4 sep

Covid-19-pandemin påverkar hela vårt samhälle, inklusive forskningen. Medan viss forskning får draghjälp av medial uppmärksamhet, riktade forskningsanslag och snabbspår för etikprövning, så försvåras annan forskning genom att planerade studier inte längre kan genomföras eller att forskningsområdet nedprioriteras. Sammantaget bidrar pandemin till att pressen ökar i en ofta redan pressad miljö och detta aktualiserar en rad forskningsetiska utmaningar. Webbinariet syftar till att belysa sådana utmaningar och strategier för att hantera dem.

Webbinarium den 4 september

Tid och plats: online via Zoom den 4 september kl. 13:00 - 15:00

Målgrupp: Webbinariet vänder sig brett till alla som är intresserade av frågeställningen. Ett detaljerat program publiceras inom kort.

Anmälan: Länken till webbinariet har mejlats till de anmälda, ca 260 deltagare. Anmälan stängde 30 augusti.

Arrangör: SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor, oredlighetsfrågor och god forskningssed.

Kontakt: Marita Hilliges, SUHF