Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19

4 sep

Covid-19-pandemin påverkar hela vårt samhälle, inklusive forskningen. Medan viss forskning får draghjälp av medial uppmärksamhet, riktade forskningsanslag och snabbspår för etikprövning, så försvåras annan forskning genom att planerade studier inte längre kan genomföras eller att forskningsområdet nedprioriteras. Sammantaget bidrar pandemin till att pressen ökar i en ofta redan pressad miljö och detta aktualiserar en rad forskningsetiska utmaningar. Webbinariet syftar till att belysa sådana utmaningar och strategier för att hantera dem.

Save the date: webbinarium den 4 september kl. 13-15

Webbinariet är gratis men föranmälan krävs. Länk för anmälan kommer att publiceras här. Ett detaljerat program kommer inom kort.

Arrangör: SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor, oredlighetsfrågor och god forskningssed.
Kontakt: Marita Hilliges, SUHF