!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Europauniversitet 2019

3 okt

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor anordnar torsdagen den 3 oktober 2019 ett eftermiddagsseminarium med information om och diskussion kring Sveriges deltagande i European Universities, Europauniversitet.

Tid och plats

  • Datum: 3 oktober 2019
  • Tid: kl 13.00 - 16.00. Registrering från 12.30.
  • Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Konferenslokal Rum 202.

Europauniversitet (European Universities) är ett initiativ som syftar till att möjliggöra byggandet av strategiska allianser mellan europeiska lärosäten. Allianserna omfattar 3-åriga projekt som inkluderar både utbildning och forskning. I den första utlysningen beviljades finansiering av 17 projekt och svenska lärosäten ingår i flera av dessa. Det har varit ett mycket stort europeiskt intresse för initiativet. Antalet projekt som kan komma att bli finansierade i nästa utlysningsomgång har redan ökats från det preliminära antalet. 


SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder nu in till en eftermiddag för att sprida information om Europauniversitet och ge inspiration till svenska ansökare i kommande utlysningar.

Anmälan och deltagaravgiftL

Anmälan är stängd.

Deltagaravgiften är 700 kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 875 kr inkl. 175 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 16 september 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften

Antalet platser är begränsat.

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

Målgrupp

Representanter från

  • lärosätesledningar
  • Internationella kontor och liknande funktioner på svenska lärosäten
  • Grants Office/forskningsstöd och liknande funktioner på svenska lärosäten
  • departement och myndigheter som exempelvis UHR och UKÄ.

Program

Se nedan. Vissa punkter på programmet kommer att hållas på engelska, övriga på svenska.