!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Erfarenhetsutbyte kring lärosätenas arbete med profilområden

22 nov

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt sätt att fördela medel inom det så kallade basanslaget till universitet och högskolor för forskning och utbildning på forskarnivå. Detta innebär att universitet och högskolor, istället för att få anslag på basis av indikatorerna externa medel och citeringar, ansöker om medel till strategiska profilområden som de själva definierar. De statliga forskningsfinansiärerna har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell som är tänkt att bidra till att stärka lärosätenas strategiska profilering, till ökad vetenskaplig kvalitet och kvalitet i samverkan med det omgivande samhället – för de profilområden lärosätena har valt.

Tid och plats

Datum: Tisdagen den 22 november 2022
Tid: 12:00-16:00, konferensen startar med lunch
Plats: Nalen, (Regeringsgatan 74,) Stockholm. OBS! Ingång sker från David Bagares gata 17. Det kommer att vara skyltat både vid huvudentrén och utanför Pelarsalen. Lokal: Pelarsalen.
Målgrupp: Lärosätets ledning, särskilt de personer som ansvarar för forskning och leder lärosätets arbete att identifiera och ta fram profilområden.

Syftet med konferensen är erfarenhetsutbyte kring hur lärosätena arbetet med att ta fram profilområden. Under dagen presenterar lärosäten sitt arbete. Diskussioner förs i plenum, runt bord och i paneler.

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan är nu stängd.

Varje lärosäte är välkommen att anmäla maximalt tre personer.

Deltagaravgiften är 1500 kr för statliga myndigheter. För övriga 1875 kr, inkl. 375 kr moms. För ev. avanmälan kontaktar du Akademikonferens. Efter den 21/10 debiteras full konferensavgift.

Välkommen!

Frågor?

Finns det frågor om anmälan, avbokning eller betalning? Kontakta Akademikonferens

Finns det frågor om programmet eller konferensen? Kontakta SUHF:s kansli