Erfarenhetsutbyte – att agera vid hot, hat och trakasserier som riktas mot anställda

26 sep

SUHF har under flera år arbetat med frågan om hat och hot mot högskolans personal. I oktober 2023 genomförde SUHF ett symposium med titeln "Ett öppet samtal om hat och hot".  

Erfarenhetsutbytet kommer att ske i mindre grupper och utgå ifrån olika case/fall med reflekterande team som samtalsmetod.

Förberedelse - ta med ett eget case

Inför workshopen behöver samtliga deltagare förbereda en kort muntlig beskrivning av ett case/fall eller utmaning som de har stött på inom området trakasserier, hot och hat riktat mot anställda. 

Viktigt att tänka på är att anonymisera caset/fallet så att det inte går att identifiera individer.

Den muntliga presentationen av caset/fallet kommer att ske i mindre grupp.

Tid och plats

Workshopen äger rum digitalt den 26 september 2024 kl. 10:00-12:00.
Anmälan förutsätter deltagande under hela workshoppen.

Ytterligare information och konferenslänk skickas ut till de anmälda någon dag före seminariet.

Målgrupp

Målgruppen är lärosätes ledningar samt nyckelpersoner inom HR, kommunikation och säkerhet.

Anmälan och gruppindelning

Sista anmälningsdag är 23:e augusti 2024. Föranmälan krävs via formuläret nedan och antalet platser är begränsat.

Kom ihåg att ta med ett eget case/fall till workshoptillfället!

OBS! Vid förhinder från att delta på workshoppen är det viktigt att du avanmäler dig genom formuläret nedan (gäller t o m 23/8) och kryssar i avanmälan.

Får du sent förhinder - efter den 23 augusti - behöver du kontakta expertgruppen via e-post. Detta så att gruppindelningen inför workshoppen kan justeras.