!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Dialogseminarium 2024

19 jan

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosätesledningar genomförs fredagen den 19 januari 2024 kl. 10:00 - 15:45 (registrering och kaffe från kl. 09:30) på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen. De senare åren har fokus legat på olika forskningspolitiska frågor.

2024 års seminarium kommer bland att diskutera den kommande forskningspolitiska proposition och inspelen till regeringen, men även internationalisering och EU.

Anmälan

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att forskningsfinan­siärer deltar med flera talespersoner. För att inte lärosätesrepresentanterna ska vara i alltför stort flertal uppmanas rektorerna att ta med maximalt två ledningspersoner per lärosäte.

Deltagande i dialogseminariet är gratis.

Anmälan är stängd.

Programmet ställs samman av en arbetsgrupp med representanter från Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova och SUHF.

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius