!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Dialogseminarium 2020

24 jan

2020 års dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten genomförs fredagen den 24 januari 2020 kl. 10:00 (kaffe från 09:30) - 16:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen. Efter hand har fokus hamnat på aktuella forskningspolitiska frågor.

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att såväl forskningsfinansiärer som lärosäten deltar med en eller flera talespersoner.

Programmet för Dialogseminariet 2020 har satts samman av en arbetsgrupp från SUHF, Vetenskapsrådet och Vinnova. Fokus kommer att ligga på tre områden: 1. Den kommande forskningspolitiska propositionen och forskningsinfrastruktur, 2. Agenda 2030 och 3. Den europeiska forskningspolitiken och konsekvenserna av brexit.

Anmälan är stängd.
Deltagande i dialogseminariet är gratis.

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius