!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Dialog kring förslag om VFU i sjuksköterskeutbildningen

22 apr

SUHF:s expertgrupp för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården bjuder in till ett webbinarium måndag den 22 april 2024, kl 13:00-15.00 för dialog mellan lärosätena om förslagen i betänkandet Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9). Syftet med detta webbinarium är att under den pågående remissperioden lyfta upp och diskutera olika perspektiv på utredningens förslag.

Program

Välkommen. Roger Klinth, ordf. expertgruppen, moderator.

Kort sammanfattning av betänkandet.

Reflektioner från några olika lärosäten:

  • Luleå tekniska universitet, Sebastian Gabrielsson, prodekan.
  • Karolinska Institutet, Ewa Ehrenborg, vicerektor.
  • Umeå universitet, Kristina Lejon, prodekan.
  • Högskolan i Skövde, Cecilia Åberg, programansvarig.
  • Sophiahemmet, Johanna Adami, rektor.

Frågor och avslutande samtal med studenternas representanter (SFS), modereras av Roger Klinth.

Tack för idag!

Målgrupp

Inbjudan till detta webbinarium har skickats till lärosätenas registratorer samt även till de personer som deltog i SUHF:s nationella konferens om vårdkompetens den 29 januari 2024. Målgruppen för webbinariet är primärt lärosätets ledning, akademisk ledning för de berörda utbildningarna, samt även den person vid lärosätet som ansvarar för beredningen av lärosätets remissvar.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Anmälan är för dig som kommer från ett lärosäte som är medlem i SUHF. Deltagandet i detta webbinarium är kostnadsfritt.

Välkommen!

Kontaktperson för frågor om webbinariet: Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare, SUHF:s kansli