!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Den akademiska friheten och den ökade kontrollen och byråkratiseringen

19 apr

SUHF:s expertgrupp för analys bjuder in till lansering av två färska rapporter.

Webbinarium: Fredag 19 april, kl. 13:00-15:00.

Webbinariet vänder sig till lärosätesledningar (1-3 personer per lärosäte), samt särskilt inbjudna gäster från UKÄ, SULF, SFS och SUA.

Anmälan är nu stängd. Dagen före webbinariet får samtliga anmälda deltagare ett mejl med länk till mötesrummet i Zoom.

Program

 • Välkommen!
 • Tim Ekberg presenterar rapporten, Den akademiska friheten – Ett bräckligt fundament för universitet och högskolor behöver förstärkas.
 • SUHF:s presidium reflekterar: Hans Adolfsson, ordförande, Erik Renström, vice ordförande och Marita Hilliges, generalsekreterare
 • Shirin Ahlbäck Öberg och Johan Boberg presenterar rapporten, Ökad kontroll och ökad byråkratisering – En kartläggning av statens styrning av universitet och högskolor.
 • Workshop – Gruppdiskussion med dokumentation i padlet:
  - Delar vi rapportens beskrivning av situationen?
  - Vad kan vi göra åt saken själva – individer, lärosäten och tillsammans?
  - Vad behöver vi hjälp med?
 • Panelsamtal med inbjudna gäster. Moderator: Kerstin Jacobsson, ledamot i SUHF:s expertgrupp för analys.
 • Information om fortsättningen på arbetet och tack för idag!

Bakgrund

SUHF:s förbundsförsamling har beslutat att Expertgruppen för analys ska ta fram underlag och rapporter som identifierar lämpliga och realistiska politiska lösningar som stärker lärosätenas förutsättningar. Expertgruppen fokuserar på fyra övergripande områden, 1) akademisk frihet, 2) kontroll och byråkratisering, 3) styrningen av utbildningsutbudet och livslångt lärande, samt 4) extern finansiering av forskning. De olika områdena hänger på många sätt ihop. Vi behöver därför i ökad utsträckning hitta breda och sammansatta lösningar.

Expertgruppen kommer till sommaren 2024 släppa ytterligare en rad rapporter kring dessa områden. Det samlade materialet kommer därmed utgöra en bra grund för fortsatt arbete.

Det fortsatta arbetet inkluderar diskussioner i Almedalen och vid kommande förbundsför­samlingar. Sannolikt kommer SUHF även ordna fördjupningskonferenser kring respektive tema.

SUHF:s rapporter finns publicerade på denna webbsida: https://suhf.se/publikationer/rapporter/

Välkommen

Kontakperson: Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli