!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Bortom transformativa avtal

17 mar

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF kommer under våren att anordna tre seminarier på temat öppen vetenskap. Detta är det första i serien.

Dag: fredag 17 mars
Tid: 13:30 – 15:30
Plats: Digitalt via Zoom

Målgrupp

Lärosätesledningar och strategiska funktioner inom området forskning/öppen vetenskap.

Om seminariet

Transformativa avtal är en relativt ny form av kontrakt mellan vetenskapliga förlag och akademin. Avtalen ger forskarna möjlighet att publicera sina artiklar öppet tillgängliga och är avsedda att driva på en övergång av vetenskapliga tidskrifter från prenumerationsbaserade affärsmodeller till en affärsmodell baserad på öppen tillgång. I dessa avtal kombineras kostnaderna för att läsa och publicera i syfte att få en bättre kostnadskontroll och en ökad pristransparens.

Grundtanken med de transformativa avtalen, som till stor del består av s.k. hybridtidskrifter, är att de endast ska vara tillfälliga under en övergångsperiod. En uppenbar risk är att förlagen inte ser dem som tillfälliga utan kommer att försöka permanenta de transformativa avtalen som den nya affärsmodellen. För att undvika att hamna i denna situation måste Sverige ha en strategi i linje med regeringens målbild för hur den vetenskapliga kommunikationen ska se ut i framtiden.

Coalition S har genom Plan S tidigare annonserat att de inte kommer att godkänna transformativa avtal efter utgången av 2024. I detta läge, då det internationellt sett kommer att ställas nya krav på förlagen, bör de svenska intressenterna vara eniga om vilka krav vi ska ställa på förlagen i nya avtal efter de transformativa. På seminariet presenterar SUHF:s grupp Bortom transformativa avtal sitt arbete.

Program

  • Inledning, gruppens arbete och de fyra scenarierna – Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
  • Forskarperspektivet på gruppens arbete – Gustav Nilsonne, docent i neurovetenskap, samordnare, Karolinska Institutet
  • Finansiärsperspektivet på gruppens arbete – Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte
  • KB:s arbete med riktlinjer för öppen vetenskap – Katarina Wiberg, handläggare, Kungl. Bibliokeket
  • Förhandlingar med Elsevier – Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet
  • Frågor och diskussion modereras av Astrid Söderbergh Widding

Anmälan

Anmälan är stängd.

Möteslänk sänds ut till alla anmälda.

Frågor

Vid frågor kontakta Wilhelm Widmark, rektorsråd för öppen vetenskap och överbibliotekarie, Stockholms universitet, eller Lars Alberius, SUHF:s kansli.