!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Avräkning av nya utbildningsplatser, del 1

19 okt

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor (fd HfR) kommer under hösten att erbjuda en serie av seminarier inom ekonomiområdet. Det har tidigare funnits en lång tradition av konferenser som i år har brutits pga pandemin. För att upprätthålla kunskap i aktuella frågor arrangeras därför i stället webbseminarier.

Seminarierna kommer att pågå max en timma och är kostnadsfria. Anmälan ska dock göras i förväg. Varje seminarium kommer att modereras och det finns möjlighet att ställa frågor via chattfunktion.

Universitets- och högskolesektorn har fått utökade uppdrag redan under innevarande år med nya utbildningsplatser inom olika områden. Medel för dessa platser ges inte inom ramen för takbeloppen utan kommer som bidragsintäkter. Avräkningen av de nya platserna i förhållande till övriga volymer behöver därför lösas på ett nytt sätt. Planeringschefsnätverket vid universiteten diskuterar olika tolkningar och lösningar.

Vid ett första seminarium ges en introduktion och aktuell lägesbild över hur avräkning skulle kunna göras vid årsskiftet. Ett efterföljande seminarium kommer att innehålla mer konkreta tips på olika sätt att avräkna medlen, beroende på de olika förutsättningar som finns vid lärosätena.

Målgrupp är planerings- och ekonomichefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Seminariet Avräkning av nya utbildningsplatser, del 1 ges måndagen den 19 oktober kl. 09:00-10:00.

Anmälan är stängd.

Ett par dagar före seminariet sänds möteslänk till alla anmälda. Seminarium 2 har ännu inget datum.

Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Välkomna!