Arbetsgivardagen 2022

10 nov

Förutsättningarna för universitetet och högskolor i Sverige är under förändring. Ny lagstiftning och förändringar i synen på arbete och arbetsvillkor utmanar upparbetade vägval. SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor hälsar lärosätenas rektorer, universitets- och högskoledirektörer samt HR-chefer välkomma till SUHF:s arbetsgivardag 2022.

Hur kan lärosätesledningar fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna i en förändrad omvärld? Behöver vi utmana dagens syn på akademiskt ledarskap och chefstillsättningar för att på ett tydligare sätt adressera arbetsgivarrollen? Detta är utgångspunkten för SUHFs arbetsgivardag där vi kommer att blanda exempel från våra verksamheter med intressanta diskussioner kring dessa teman. Varmt välkomna den 10 november.

Tid och plats

Tid: 10 november, heldag
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. www.wtc.se
Tema: Kompetensförsörjning och ledarskap i akademin

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan öppnas här efter sommaren.