!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgivardagen 2022

10 nov

Förutsättningarna för universitetet och högskolor i Sverige är under förändring. Ny lagstiftning och förändringar i synen på arbete och arbetsvillkor utmanar upparbetade vägval. SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor hälsar lärosätenas rektorer, universitets- och högskoledirektörer samt HR-chefer välkomma till SUHF:s arbetsgivardag 2022.

Hur kan lärosätesledningar fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna i en förändrad omvärld? Behöver vi utmana dagens syn på akademiskt ledarskap och chefstillsättningar för att på ett tydligare sätt adressera arbetsgivarrollen? Detta är utgångspunkten för SUHFs arbetsgivardag där vi kommer att blanda exempel från våra verksamheter med intressanta diskussioner kring dessa teman. Varmt välkomna den 10 november.

Tid och plats

Tid: 10 november, kl. 10.00 – 15.00, kaffe och smörgås från 9.30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. www.wtc.se
Tema: Kompetensförsörjning och ledarskap i akademin
Målgrupp: rektorer, universitets- och högskoledirektörer, HR-chefer

Under konferensen behandlas frågorna om hur lärosätesledningar kan fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna i en förändrad omvärld? Behöver vi utmana dagens syn på akademiskt ledarskap och chefstillsättningar för att på ett tydligare sätt adressera arbetsgivarrollen? Detta är utgångspunkten för dagens program där vi kommer att blanda exempel från våra verksamheter med intressanta diskussioner kring dessa teman.

Anmälan och deltagaravgift

Nu är anmälan stängd. Deltagaravgiften är 1800 kr för statliga myndigheter. För övriga 2250 kr, inkl. 450 kr moms. För ev. avanmälan kontaktar du Akademikonferens. Efter den 10/10 debiteras full konferensavgift.

Välkommen!

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor

Frågor?

Finns det frågor om anmälan, avbokning eller betalning? Kontakta Akademikonferens

Finns det frågor om programmet eller konferensen? Kontakta SUHF:s kansli