Rektorsinternat 2020

Årets rektorsinternat är bokat på Nääs Fabriker som ligger i Tollered, i närheten av Allingsås. Det tar cirka 20 minuter med bil att ta sig fram från Landvetter Flygplats. Vi behöver veta hur intresset ser ut för årets rektorsinternat i augusti. Anmälan gäller under förutsättning att längre inrikes resor blir tillåtna igen.

Datum: den 19-21 augusti. Internatet inleds med middag dag 1 och avslutas med lunch dag 3.
Plats: Nääs Fabriker

Anvisningar till anmälan: Om du har för avsikt att delta, vänligen fyll i detta alternativ. Om du inte vill/kan delta, så vill vi gärna veta även detta via formuläret nedan. Vänligen svara oss via formuläret senast den 17 juni.

Din anmälan gäller förstås under förutsättning att reserestriktionerna i landet ändras, och att det är tillåtet och därmed möjligt att göra längre inrikesresor. Om reserestriktionerna kvarstår som idag, kommer vi inte att genomföra internatet i denna form.