Inför SUHF:s yttrande till DO

SUHF samlar in svar från medlemmarna inför ett yttrande till DO. Vänligen bevara frågorna före den 8 mars, 2024. Stort tack för er medverkan. Nu är svarstiden över och vi har stängt enkäten.