Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Den 13 mars 2019 fastställde SUHF:s förbundsförsamling ett gemensamma ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

Ramverket är en minsta gemensam nämnare som samtliga lärosäten kan enas om beträffande vad som är centralt vid kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

Lärosätena är med sin kunskap om forskningens förutsättningar, processer och resultat de aktörer som är bäst skickade att sätta dessa ramar, vilka både ger stöd för lärosätenas eget kvalitetsarbete och UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.