Anmälan till Forum för bibliotekschefers vårkonferens 2020

Fyll i nedan förmulär för att anmäla dig till den digitala konferensen som äger rum via videomöte i Zoom den 8 maj.