Anmälan till Förbundsförsamling 2020

Sista anmälningsdag är den 28 februari, får du förhinder, vänligen meddela detta tlll Pia Vallgårda, SUHF:s kansli.

Har du frågor?

För eventuella allmänna frågor kontakta kansliet, e-post: Pia Vallgårda.