!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Internationalisering – hur arbetar vi strategiskt och ansvarsfullt?

23 nov

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder in till en workshop på temat ansvarsfull internationalisering. Under workshopen ser vi fram emot presentationer och diskussioner med deltagande från bland annat SÄPO och Utrikesdepartementet. Dessutom får vi ta del av konkreta exempel på hur man hanterar internationalisering på ett ansvarsfullt sätt i andra länder. Se närmare presentation av talarna i programmet som finns under rubriken "konferensdokumentation" nederst. Dagen kompletteras med gruppdiskussioner kring specifika fallbeskrivningar.

Datum, tid och målgrupp

Datum: 23 november 2021
Tid: kl. 10:00-15:00 (registrering från kl. 9:30)
Plats: City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Workshopen vänder sig till ledningsrepresentanter, ansvariga för internationella enheter, forskare och lärare inom sektorn. Delar av workshopen kommer att genomföras på engelska. Workshopen kommer inte att filmas eller livesändas.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Deltagaravgiften är 1200 kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 1500 kr (inkl. 300 kr moms). Antalet platser är begränsat.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 20 oktober 2021 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften.

Välkommen!

/SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Vid frågor om din anmälan eller betalning av deltagaravgift, kontakta: suhfkonf@su.se
Vid frågor om programmet kontakta: Linda Gerén, SUHF:s kansli