Internationalisering – hur arbetar vi strategiskt och ansvarsfullt?

23 nov

Den 23 november 2021 anordnar SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor en workshop på temat ansvarsfull internationalisering.

Workshopen planeras som fysiskt möte. Vi ser fram emot presentationer och diskussioner med deltagande från SÄPO och Utrikesdepartementet. Dessutom får vi ta del av konkreta exempel på hur man hanterar internationalisering på ett ansvarsfullt sätt i andra länder. Dagen kompletteras med gruppdiskussioner kring specifika fallbeskrivningar.

Praktisk information

Workshopen kommer att äga rum i Stockholmsområdet den 23 november kl 09:30-15:00. Konferensen vänder sig till ledningsrepresentanter, ansvariga för internationella enheter, forskare och lärare inom sektorn.

Arbetet med programmet pågår.

Information om lokal läggs ut i slutet av september. Då öppnar även anmälan till konferensen på denna sida.