!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Workshop om internationella och interkulturella perspektiv i undervisningen

28 jan

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder in till en workshop på temat Vad innebär internationella och interkulturella perspektiv i undervisning för svenska lärosäten?

I delbetänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) från utredningen om ökad internationalisering av svenska lärosäten betonas att internationalisering inte är något självändamål utan att universitetens och högskolornas internationella verksamhet ska syfta till att stärka kvaliteten i högre utbildning och forskning och bidra till hållbar utveckling nationellt och globalt. Svenska lärosäten behöver därför skärpa argumenten och visa hur internationaliseringen bidrar till kvalitet i en värld där internationalisering/globalisering alltmer utmanas.

Hur arbetar vi medvetet i undervisning med att förse våra studenter med internationell och interkulturell kompetens? Vilka förmågor behöver våra studenter ha med sig i sitt arbetsliv efter studierna? Under dagen kommer vi att diskutera möjligheter och behov för svenska lärosäten att möta framtidens utmaningar och arbete med att stärka kvaliteten genom internationalisering.

  • Tid och plats

  • Datum: den 28 januari 20019 kl 9:30 - 16:15 
    Plats: Karolinska Institutet, Solnavägen 9, Solna. Lokal: Biomedicum AO325

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till rektorer/vicerektorer med ansvar för internationalisering, ansvariga inom det pedagogiska stödet samt studentkårsrepresentanter. Tre personer per lärosäten välkomnas att delta. 

Program och dokumentation

Program hittar du här.

Via denna länk kan du ta del av Jeanine Gregersen presentation Delivering intercultural competence as a graduate attribute.

Anmälan och avgift

Anmälan är stängd.

Deltagaravgiften är 1 000 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 250 kr, inkl. 250 kr moms. 

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 4 januari 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften. 

Har du frågor?

Vid frågor om anmälning, avanmälan eller betalning kontakta konferensservice.

Vid andra frågor kontakta Linda Gerén, SUHF.