Workshop #1 om ett nationellt ramverk för högskolepedagogisk utveckling

6 okt

Datum: 6 oktober 2022

Tid: kl 13:00 - 15:00

Plats: digitalt via zoom

SUHF:s expertgruppen för högskolepedagogiska frågor har tagit fram ett förslag till nationellt ramverk för lärosätenas högskolepedagogiska utveckling av utbildning. Ramverket ska utgöra en gemensam grund som alla kan stå bakom och utifrån sina egna förutsättningar bygga vidare på beträffande vad som är centralt vid högskolepedagogisk utveckling av utbildning. Förslaget till ramverk har under våren 2022 skickats ut till medlemslärosätena för synpunkter och inspel. Genom denna webbinarie-serie bjuder expertgruppen in till fortsatt dialog om ett nationellt ramverk.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet eller Linda Gerén, SUHF:s kansli.

Anmälan

Sista anmälningsdag är måndagen den 3 oktober 2022. Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Anmälan gör du via formuläret på denna sida.

Välkommen!

SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor