Webbinarie-serie om nationellt ramverk för högskolepedagogik – webbinarium 3 (preliminärt)

21 okt

Datum: 21 oktober 2022

Tid: kl 13:00 - 15:00

Plats: digitalt

SUHF:s expertgruppen för högskolepedagogiska frågor har tagit fram ett förslag till nationellt ramverk för lärosätenas högskolepedagogiska utveckling av utbildning. Ramverket ska utgöra en gemensam grund som alla kan stå bakom och utifrån sina egna förutsättningar bygga vidare på beträffande vad som är centralt vid högskolepedagogisk utveckling av utbildning.

Förslaget till ramverk har under våren 2022 skickats ut till medlemslärosätena för synpunkter och inspel. Genom denna webbinarie-serie bjuder expertgruppen in till fortsatt dialog om ett nationellt ramverk.