Vårkonferens för bibliotekschefer

20 maj

Konferensen vänder sig till bibliotekschefer inom SUHF. Vårkonferensen arrangeras av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken.