!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Vårkonferens för bibliotekschefer

20 maj

Konferensen vänder sig till bibliotekschefer inom SUHF. Vårkonferensen arrangeras av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken.

Temat för konferensen är Biblioteken som plats.

Externa gäster:

  • Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm
  • Marie Leijon, docent i pedagogik samt lektor i högskolepedagogisk utveckling, Malmö universitet
  • Karin Grönvall, Riksbibliotekarie Kungliga biblioteket

Hela programmet finns att hämta längre ner på sidan.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 20 maj 2022 kl 10.00 - 16:00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Registrering och kaffe från kl. 9:00.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Anmälan

Anmälan är nu stängd

Deltagaravgiften är 1200 kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 1500 kr (inkl. 300 kr moms). Lunch ingår i deltagaravgiften. Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 19 april 2022 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften. Den 19 april är även sista dag att anmäla sig till konferensen.