!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Vårkonferens för bibliotekschefer

16 maj 17 maj

Vårkonferensen arrangeras av Forum för bibliotekschefer i samarbete med Luleå tekniska universitet. Temat för vårens konferens är

Lärosätesbibliotek i (tider av) förändring 

Frågor som kommer att behandlas är bland annat

  • Framtidens utmaningar för lärosätesbiblioteken
  • Presentation och visning av universitetsbiblioteket vid LTU samt aktivitetsbaserad kontorsmiljö
  • Lärosätesbibliotekens bidrag till totalförsvaret
  • AI i biblioteksverksamhet.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 16 - 17 maj 2024, från lunch till lunch, på Luleå tekniska universitet.

Konferensen genomförs på plats på Luleå tekniska universitet i Luleå. Ett fåtal programpunkter kommer även att sändas digitalt. 

Boende - var och en bokar själv

Var och en bokar boende på egen hand. Förslag på hotell är

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Anmälan

Anmälan är stängd, sista anmälningsdag var den 12 april 2024.

Deltagaravgiften är 2 200 kr för statliga myndigheter. För övriga 2 750 kr, inkl. 550 kr moms. Deltagaravgiften inkluderar konferens och måltider. Observera att hotellkostnad inte är inkluderad i deltagaravgiften. För information om övernattning i samband med konferensen, se ovan.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 12 april 2024 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 250 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften.

Har du några frågor om anmälan eller betalning, kontakta konferensens sekretariat: bibliotekschefskonferens2024@akademikonferens.se