Utbildning, forskning och administration – dragkamp eller samspel?

9 sep

SUHF:s arbetsgrupp för kvalitet i administrationen och SULF arrangerar tillsammans under hösten 2024 en seminarieserie med temat att skapa förutsättningar och dialog för större samsyn kring högskolans uppdrag mellan lärare, forskare och personal inom verksamhetsstödet. Målet är att utifrån flera olika perspektiv belysa vilka utmaningar som vi ser som lärare, forskare och verksamhetsstödspersonal i lösandet av uppdragen utbildning och forskning.

Målgrupp

Målgrupper för seminarieserien är såväl lärare och forskare som personal inom verksamhetsstödet vid landets lärosäten.
Inbjudan går ut till SULF:s medlemmar och till universitet och högskolor. Önskemålet är att nå ut brett med vår inbjudan om seminariet till både prefekter och relevanta grupper inom verksamhetsstödet.

Digitalt lunchseminarium

Till det första seminarietillfället den 9 september kl. 12-13 är professor Shirin Öberg Ahlbäck, Uppsala universitet, inbjuden för att presentera SUHF-rapporten Ökad kontroll och ökad byråkratisering (Öberg Ahlbäck & Boberg, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO, Uppsala universitet, 2024)). Rapporten beskriver hur direktstyrning från regering och riksdag genom återrapporteringskrav gentemot lärosätena har utvecklats 1993–2023 samt vilka konsekvenser denna utveckling har fått för universitet och högskolor.

Ytterligare seminarietillfällen kommer att annonseras under tidig höst.

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 september via nedan formulär som publiceras inom kort. Antalet platser är begränsat och vi kan komma att stänga anmälan om det blir slut på platser. Länk sänds ut till de anmälda någon dag före seminariet.

Välkommen!

/SUHF:s arbetsgrupp kvalitet i administrationen & SULF