!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Uppföljande konferens om pedagogiskt utvecklingsarbete 2020

6 mar

UKÄ och SUHF bjuder in till en virtuell uppföljningskonferens för regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete som UKÄ slutredovisade i december 2019.

Tid: 6 mars 2020, klockan 09:00 – 16:30
Plats: Digitalt via din dator eller läsplatta

Mer information och anmälan

Mer information finns på UKÄ:s hemsida, https://www.uka.se/om-oss/konferenser--seminarier/konferenser--seminarier/2019-12-17-uppfoljningskonferens-om-pedagogiskt-utvecklingsarbete.html .

Där kan du redan nu anmäla dig till konferensen.
Konferensen är kostnadsfri, men anmälan krävs.


Välkommen med din anmälan!
/SUHF:s arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande