!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Uppföljning av ordningen för prövning av avvikelser från god forskningssed

13 maj

Fredagen 13 maj 2022 kl. 09-12 anordnar SUHF:s expertgrupp för etikfrågor och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) ett webbinarium om implementeringen av den nya ordning för prövning av avvikelser från god forskningssed som trädde i kraft den 1 januari 2020. Anmälan via formuläret på denna sida, senast 10 maj.

Välkommen till webbinarium den 13 maj kl. 9-12

Program och medverkande:

  • Inledning av Statssekreterare Samuel Engblom, Utbildningsdepartementet
  • Presentation av den årliga rapporten från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) av Thomas Bull, Ordf. i Npof.
  • Paneldiskussion med Thomas Bull och Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet & ordf. SUHF:s expertgrupp för etikfrågor; Frida Ringholm, universitetsjurist, Uppsala universitet & handläggare i dess avvikelsenämnd; och Jonas Åkerman, samordnare för forskningsetik, Stockholms universitet & sekreterare i SUHF:s expertgrupp för etikfrågor.
  • Goda exempel på stöd och utbildning ges av Sara Belfrage, forskningssekreterare, Stockholms universitet och Mats Johansson, docent i medicinsk etik, Lund & ledamot i SUHF:s expertgrupp för etikfrågor.
  • Maura Hiney, Chair for the Working Group on Science and Ethics at All European Academies (ALLEA), ger en presentation: The European Code of Conduct for Research Integrity: A framework on which to build.
  • Under webbinariet ges också tillfälle till gruppsamtal kring dagens frågor.

Moderator: Stefan Eriksson, verkställande ledamot i SUHF:s expertgrupp för etikfrågor.

Vid webbinariet presenteras erfarenheter och utmaningar från det gångna året och bereds deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter i mindre grupper. Webbinariet avslutas med en presentation kring det europeiska arbetet med oredlighetsfrågor, av Maura Hiney från All European Academies (ALLEA), vilka ger ut den europeiska kodexen för forskningens integritet.

Diskussionerna kommer att fokusera på hur vi gemensamt inom ramen för det nya systemet kan förbättra hanteringen av misstankar oredlighet i forskning och andra avsteg från god forskningssed. Syftet är inte att diskutera enskilda fall och bedömningar.

Webbinariet vänder sig till de som på olika sätt är praktiskt involverade i beredning och/eller ansvarar för beslut i ärenden av relevant slag, t.ex. handläggare, ledamot/ordförande i utredande/beredande organ, rektor etc., vid lärosäten och regioner.

Välkommen!

Dokument