!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Ukrainakrisen: hotbild, tänkbara scenarier och kontinuitetsplanering för svenska lärosäten

10 mar

Med anledning av den pågående krisen i Ukraina inbjuder SUHF:s expertgrupp för fastighets- och säkerhetsfrågor rektorer, förvaltningschefer, säkerhets-/säkerhetsskyddschefer och IT-chefer till webbinarium.

Webbinariet genomförs torsdagen den 10 mars 2022 kl.16:15–17:15 via Zoom. Ingen anmälan. Rummet öppnar kl. 16:00.

Vid webbinariet presenterar Erika Öhlund vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) generella hotbilder och tänkbara scenarier som Sveriges universitet och högskolor kan stå inför med anledning av Ukrainakrisen och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Vi får därefter korta reflektioner från säkerhetscheferna vid Linköpings universitet, Annevi Fredäng, och Försvarshögskolan, Michael Andrésen, samt rektorn vid Högskolan Dalarna, Martin Norsell, om hur vi kan nyttja scenarierna för att ta fram planer för att hantera dessa risker så att verksamheten kan fortgå vid universitet och högskolor (kontinuitetsplanering).

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ordförande i Expergruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor, Peter Liljenstolpe

Välkommen!

SUHF:s expertgrupp för fastighets- och säkerhetsfrågor