!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Svenska universitet och högskolor i den europeiska policyutvecklingen

5 dec

Datum: 5 december 2022

Tid: kl 13:00 - 15:15

Plats: digitalt via zoom

Seminariet arrangeras av arbetsgruppen för EU-bevakning som arbetar på uppdrag av SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor. Vid seminariet presenteras aktuella frågor inför det svenska ordförandeskapet och universitets och högskolors roll i den europeiska policyutvecklingen diskuteras. Under seminariet lyfts svenska lärosätes möjlighet att engagera sig i europeiska policyinitiativ, i konversation mellan svenska lärosätesrepresentanter och kollegor från våra nätverk i Bryssel. 

Bekräftade talare ur programmet inkluderar bland andra: 

  • Åsa Petri, Utbildningsråd, Sveriges ständiga representation vid EU  
  • Thomas Jørgensen, Director of Policy Coordination and Foresight, European University Association
  • Mattias Björnmalm, Deputy Secretary General, CESAER.

Arbete med programmet pågår. Programmet publiceras senare.

Målgrupp

Lärosätesledningar och alla med intresse för europeiska utbildnings- och forskningsfrågor.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 1 december. Webbinariet är avgiftsfritt, men anmälan behövs för att kunna delta. Möteslänk (Zoom) sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Johan Palsgård, Jönköping University eller Rickard Eksten, Lunds universitet.

Välkommen!

SUHF:s arbetsgrupp för EU-bevakning