!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Svenska universitet och högskolor i den europeiska policyutvecklingen

8 dec

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor välkomnar lärosätesledningar och övriga kollegor med intresse för europeiska utbildnings- och forskningsfrågor till ett digitalt symposium den 8 december. Symposiet arrangeras av Arbetsgruppen för EU-bevakning som arbetar på uppdrag av Expertgruppen.

Om symposiet

Syftet med mötet är att ge deltagarna möjlighet sätta sig in i några av de mest aktuella policyfrågorna på EU-nivå och aktivt diskutera den svenska högskolesektorns förhållningssätt och förmåga att driva prioriterade frågor. Aktuella policyfrågor som kommer att belysas inkluderar dels en bredare utblick mot vårens Europaparlamentsval och kommande förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget, samt ett konkret fokus på den politiska agendan för det Europeiska forskningsområdet.

Medverkande (kan komma att uppdateras):

  • Stefan Törnqvist, Vetenskapsrådet
  • Erik Litborn, Vinnova

Tid och plats

Symposiet äger rum digitalt den 8 december 2023 kl 13.00-15.00.

Målgrupp

Målgruppen är lärosätesledningar och andra med intresse för europeiska utbildnings- och forskningsfrågor.

Anmälan och övrig information

Sista anmälningsdag är 6 december. Föranmälan krävs. Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn gäller. Konferenslänk sänds ut till de anmälda någon dag i förväg.

Observera att seminariet inte kommer att spelas in.