!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsmöte

1 okt

Mötet äger rum den 1 oktober, 2021 kl. 09:00 - 15:00 (fysiskt möte, se plats på kallelsen).