!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

21 jan

Mötet äger rum på Steningevik konferens den 21 januari kl. 08:00 - 14:00.