!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

19 jan

Mötet äger rum digitalt via Zoom den 19 januari, 2021 kl. 09:00 - ca. 13:30.