!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

16 dec

Mötet äger rum den 16 december kl. 09:00 - 15:00 (SUHF:s kansli).