!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

26 nov

Mötet äger rum den 26 november kl 16:00 – 18:00 via Zoom (datormöte).