!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

2 sep

Mötet äger rum den 2 september kl 08:00 – 10:00 via Zoom (datormöte).