SUHF:s styrelsemöte

23 jun 24 jun

Mötet äger rum den 23-24 juni (internat).