!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

18 jun 19 jun

Mötet äger rum den 18-19 juni, 2024 (internat i Lund).