!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

23 apr

Mötet äger rum den 23 april, 2024 kl. 08:00-10:00 via Zoom.