!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

27 feb

Mötet äger rum den 27 februari, 2024 kl. 08:00-10:00 via Zoom.