!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

22 jan 23 jan

Mötet äger rum på Steningevik konferens den 23 januari kl. 08:00 - 14:00. OBS! Start på kvällen den 22 januari, 2024.