!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

14 dec

Mötet äger rum den 14 december, 2023 kl. 10:00 - 16:00 (SUHF:s kansli).