!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

23 nov

Mötet äger rum den 23 november, 2023 kl. 08:00-10:00 via Zoom.