!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

29 sep

Mötet äger rum den 29 september, 2023 kl. 10:00-16:00 på SUHF:s kansli.