!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

30 aug

Mötet äger rum den 30 augusti, 2023 kl. 08:00-10:00 via Zoom.