!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

20 jun 21 jun

Mötet äger rum den 20-21 juni, 2023 (internat).